KALEKALIP A.Ş. sahip olduğu üretim tecrübesi, kullandığı güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen aşağıdaki vazgeçilmez unsurlardan oluşmaktadır:

- Tüm faaliyet alanlarımızda, kalite yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin SÜREKLİ İYİLEŞTİRME’sini sağlamaktır.
İç ve dış müşteri beklentilerini zamanında ve kalite standartları içersinde yerine getirmek,

 

- Tüm proseslerin yürütülmesinde “RİSK ODAKLI YÖNETİM “ anlayışına göre faaliyet öncesinde risklerin analizlerini çıkararak ,değerlendirmelerini yapmak,

 

- Üretim anlayışımız “İLK SEFERDE DOĞRU YAPMAK” metodunu uygulamak,

 

- Çalışanların ve tedarikçilerin sürekli gelişmelerini sağlayarak, “KURUMSAL BİLGİ KÜLTÜRÜ” nün oluşturmak ve korumak

 

- Teknoloji gelişimlerini takip ederek, ihtiyaç durumunda temin etmek,

 

- Bilgi varlıklarının kontrol altında tutulması için risk analizleri yaparak gereken önlemleri belirlemek ve riskleri kontrol altında tutmak

 

- Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,

 

- Ortak çabamız olan kaliteli üretimi gerçekleştiren çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, mesleki ve sosyal gelişimini, kalite bilincini, sürekli eğitim programları ve aktivitelerle desteklemek, motivasyonlarının en üst seviyelerde tutulmasını sağlamak,

 

- Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak;

 

- Kalite politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.